MORAVAN, a.s.

Moravan, akciová společnost, sídlí v obci Kateřinice v okrese Nový Jičín. Společnost hospodaří na 2 600 ha zemědělské půdy, z čehož je 2 250 ha orná půda a 350 ha trvalé travní porosty. Na těchto pozemcích se pěstuje především pšenice ozimá, řepka ozimá, kukuřice, cukrová řepa, ječmen jarní a ozimý. V malé míře se společnost věnuje pěstování trav na semeno. V živočišné výrobě se společnost věnuje chovu holštýnského skotu. V současnosti má v základním stádu 230 ks dojnic s denní produkcí 5 500 litrů čerstvého kravského mléka.

Aktuálně

zveřejnění zápisu usnesení VH (pdf)

Usnesení VH (pdf)

Pozvánka na VH (pdf)

archiv